LEPSZA GOSPODARKA W ZABRZU

☑  Rewizja wydatków, restrukturyzacja budżetu miasta i przyjęcie strategii wyjścia z zadłużenia.

☑  Zmiana priorytetów inwestycyjnych. Postawienie na inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Zamiast fontann i pomników, rozwój inwestycji o dużej efektywności ekonomicznej.

☑  Opracowanie strategii przeciwdziałania zjawisku szybkiego wyludniania się Zabrza i łagodzenia jego skutków.

☑  Pakiet ułatwień i wsparcia dla małych i średnich lokalnych przedsiębiorców, m.in. poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedur, doradztwo i pomoc prawną.

Większe wykorzystanie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie dróg przelotowych (DTŚ, DK88, DK78, A1, A4) pod działalność gospodarczą. Zapobieganie rozszerzania się strefy przemysłowej w pobliżu terenów mieszkalnych.

☑  Nowe Centrum Biznesu! Strefa biznesu wzdłuż ulicy Nowohagera oraz w przestrzeniach po elektrociepłowni z dostępem do Drogowej Trasy Średnicowej (na wzór katowickiej Fabryki Porcelany) – z preferencjami dla przedsiębiorców z sektora usług, przemysłów kreatywnych i wysokich technologii.

☑  Opracowanie miejskiego programu wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii.

☑  Przyciągnięcie innowacyjnych inwestorów z branży usług, przemysłów kreatywnych i nowoczesnych technologii (np. medycznych, informatycznych, lotniczych).

Maksymalizacja pozyskiwania funduszy zewnętrznych (programów krajowych, unijnych i zagranicznych). Dążenie do stania się liderem wykorzystania funduszy zewnętrznych w regionie.

☑  Doradztwo dla zabrzańskich przedsiębiorców oraz organizacji społecznych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

☑  Koniec z apanażami notabli – zakończenie praktyki przekazywania radnym miasta, kadrze kierowniczej Urzędu Miejskiego, jednostek i spółek miejskich oraz innym arbitralnie wybranym prominentom darmowych wejściówek na odpłatne dla ogółu mieszkańców widowiska kulturalne i sportowe (np. na koncerty w DMiT czy do loży VIP podczas meczów Górnika). Ukrócenie procederu wzajemnego przekazywania sobie między takimi osobami finansowanych z pieniędzy publicznych bukietów kwiatów, upominków, gadżetów czy strojnych kartek okolicznościowych. (Zastąpienie wystawnych bankietów dla notabli i prominentnych gości funduszem na integrację pracowników jednostek miejskich w formie bonów o jednolitej wartości do zrealizowania w lokalach gastronomicznych, obiektach sportowych lub instytucjach kultury na terenie Zabrza. Przeznaczenie kosztów nadmiarowego cateringu dla wybranych (np. ciast w Biurze Prezydenta Miasta) na organizację ogólnodostępnej dla pracowników urzędu i mieszkańców stołówki/bistro/kantyny przy Urzędzie Miejskim. Odejście od praktyki wykorzystywania samochodu służbowego przez prezydenta miasta do celów prywatnych).

☑  Audyt funduszów reprezentacyjnych urzędu i jednostek miejskich. Zakaz autopromocji z pieniędzy miejskich.

☑  Oszczędność kosztów energii i poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED.

☑  Program „Gastronomia z pomysłem” – bardzo niskie czynsze i inne atrakcyjne ulgi dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej w centralnych przestrzeniach miasta, dzielnic i osiedli.

☑  Opracowanie planu rewitalizacji targowisk. Zniesienie opłat targowych dla handlarzy świeżymi lub nisko przetworzonymi produktami spożywczymi. Wyznaczenie dodatkowych miejsc targowych. Obniżka opłat targowych na miejskich targowiskach.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze