LEPSZY TRANSPORT W ZABRZU

☑  Równe Ulice! Wyrównanie nawierzchni 100 najbardziej dziurawych ulic w Zabrzu w ciągu 5 lat. Równe i bezpieczne chodniki oraz drogi osiedlowe standardem, a nie luksusem. Remont najbardziej zaniedbanych dróg osiedlowych (m.in. na osiedlach Wyzwolenia, Kopernika, Kotarbińskiego).
 
☑  Wizja Zero Wypadków! Opracowanie strategii radykalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zabrzu w celu zmniejszenia liczby ofiar wypadków do zera, w tym poprzez przebudowę niebezpiecznych skrzyżowań na ronda bądź zastosowanie sygnalizacji świetlnych. Modernizacja zabrzańskiego odcinka DK88 w celu poprawy bezpieczeństwa. Rondo na skrzyżowaniu Paderewskiego i Sikorskiego (z bypassem wzdłuż Paderewskiego od centrum w kierunku A4).
 
☑  Doświetlenie wszystkich niebezpiecznych przejść dla pieszych kierunkowymi reflektorami LED. Weryfikacja lokalizacji istniejących przejść dla pieszych. Wytyczenie brakujących, dobrze oznaczonych i oświetlonych przejść dla pieszych przy szkołach i na uczęszczanych trasach dojścia dzieci do/ze szkoły.
 
☑  Miasto bez korków! Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ruchem drogowym (zielona fala, bieżące monitorowanie ruchu, elastyczny czas przejazdu na światłach). Przyspieszenie budowy zachodniej i wschodniej obwodnicy centrum: połączenie Piłsudskiego ze Szkubacza oraz Rymera z Makoszowską i Hagera (to ostatnie wyprowadzi ruch śmieciarek z ulic Zandki, zapewniając objazd do instalacji przetwarzania odpadów). Modernizacja węzła autostradowego A1/DK94/DK78 w celu upłynnienia ruchu (inteligentny system sterowania ruchem, wydzielone pasy dla przejazdu wzdłuż ul. Witosa i prawoskrętu z ul. Witosa w ul. Krakowską). Analiza zasadności przekształcenia ruchliwych skrzyżowań w ronda w celu poprawy płynności ruchu (np. Wolności/Piłsudskiego, Wolności/de Gaulle’a).
 
☑  Kolejowa Rewolucja! Współpraca z Metropolią, PKP i Kolejami Śląskimi w celu budowy nowych kolejowych przystanków osobowych w Biskupicach, Zaborzu, Maciejowie, Mikulczycach, Makoszowach/Kończycach, Osiedlu Kotarbińskiego/Skłodowskiej-Curie/Hermisza oraz przy ul. Przystankowej/Mikulczyckiej i Armii Krajowej/Piłsudskiego, z zapewnieniem przy każdym z nich przystanków autobusowych/tramwajowych, odpowiedniej liczby miejsc postojowych i integracji z infrastrukturą rowerową. Starania o przywrócenie regularnego pasażerskiego ruchu kolejowego na istniejących szlakach oraz rozwój Szybkiej Kolei Metropolitalnej.
 
☑  Niezawodny transport! Zintegrowanie sieci przystanków autobusowych i rozkładu jazdy z potrzebami uczniów, studentów i pracowników dużych zakładów pracy (z uwzględnieniem czasu na przesiadkę). Ulokowanie nowych przystanków autobusowych przy terenach zamieszkanych, a wykluczonych komunikacyjnie (położonych obecnie z dala od linii transportu publicznego). Uzupełnienie siatki połączeń transportu publicznego o nowe linie przyspieszone i minibusowe. Atrakcyjna i racjonalna oferta komunikacji wieczornej i nocnej sprzyjająca ożywieniu centrum Zabrza, szczególnie w weekendy (dodatkowe wieczorne i nocne kursy z centrum do peryferyjnych dzielnic). Racjonalizacja kursowania linii autobusowych i tramwajowych. Zamiana autobusów na minibusy na liniach o małej liczbie pasażerów (co najmniej w mniej obłożonych porach dnia).
 
☑  Zintegrowany Dworzec Centralny pozwalający na łączenie wszystkich typów transportu (integracja głównego dworca kolejowego i autobusowego) oraz mniejsze Centra Przesiadkowe w kilku punktach strategicznych (przy pętlach tramwajowych, nowych przystankach kolejowych, niektórych węzłach głównych tras samochodowych) zapewniające dostęp do wygodnej i szybkiej komunikacji zbiorowej, umożliwiającej dojazd do miejsc pracy, nauki czy rekreacji.
 
☑  Rowerowe Zabrze! Szybka rozbudowa spójnej sieci pełnowymiarowych, bezpiecznych dróg dla rowerów. Kontrapasy rowerowe na ulicach jednokierunkowych (pozwalające na ich wykorzystywanie przez rowerzystów w obu kierunkach). Wykorzystanie do rozbudowy infrastruktury dla rowerów nasypów po nieczynnych liniach kolejowych. Uzupełnienie brakującej infrastruktury (np. droga pieszo-rowerowa między Gdańską, Kaszubską i Mielżyńskiego). Dokończenie drogi dla rowerów z w pełni wydzielonym ruchem na linii północ-południe (Helenka-Kończyce) do 2026 r. Wytyczenie dwóch innych wydzielonych tras rowerowych na linii północ-południe (Maciejów-Makoszowy i Biskupice-Pawłów) oraz co najmniej trzech głównych dróg dla rowerów na linii wschód-zachód (Sośnica-Poremba, Maciejów-Biskupice i Grzybowice-Biskupice) do 2028 r.
 
☑  Tania komunikacja miejska! Objęcie transportu publicznego zniżkami z Karty Mieszkańca, wywieranie wpływu na Zarząd Transportu Metropolitalnego w celu dążenia do stopniowego wprowadzenia taniej komunikacji w skali całej Metropolii.
 
☑  Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum, na osiedlach i przy skupiskach budynków mieszkalnych (bezpłatnych dla mieszkańców, m.in. ul. Barbary, ul. Kowalska, ul. Klonowa, ul. Struzika, Osiedle Kopernika). Dodatkowe miejsca postojowe Kiss&Ride (z dozwolonym postojem do 5 minut) przy szkołach, przychodniach i szpitalach oraz miejsc krótkotrwałego postoju przy przedszkolach.
 
☑  Sprawna Akcja Zima! Znaczne polepszenie usług odśnieżania ulic i chodników w sezonie zimowym, przyspieszenie czasu reakcji służb po opadach, objęcie regularnym odśnieżaniem również miejskich dróg lokalnych i osiedlowych, ściślejsza kontrola jakości wykonywania usług zimowego utrzymania ulic i chodników.
 
☑  Dokończenie budowy strategicznych łączników drogowych z autostradami i drogami krajowymi. Integracja infrastruktury (przede wszystkim drogowej i rowerowej) z przyległymi gminami i dzielnicami miast sąsiednich.
 
☑  Rozwój przyspieszonych połączeń autobusowych do Gliwic i Katowic z wykorzystaniem DTŚ oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i tramwajów do Gliwic, Bytomia, Rudy Śląskiej i Katowic (we współpracy z organizatorami transportu).
 
☑  Uzupełnienie brakujących połączeń drogowych dla ruchu lokalnego (m.in. droga Biskupice-Zaborze) wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową.
 
☑  Przegląd ograniczeń prędkości na terenie całego miasta i dostosowanie każdego odcinka do jego parametrów.
 
Rozbudowa sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i jej integracja z sąsiednimi miejscowościami. W razie uruchomienia Roweru Metropolitalnego – aktywne kształtowanie sieci stacji wypożyczania w celu zapewnienie jego jak najszerszej dostępności i funkcjonalności dla mieszkańców.
 
☑  Budowa nowych garaży dla mieszkańców na części wolnych terenów miejskich.
 
☑  Doprowadzenie do skierowania na trasy w Zabrzu przez ZTM jak największej ilości nowych autobusów elektrycznych lub wodorowych z klimatyzacją.
 
☑  Współpraca z PKP w sprawie jak najszybszego remontu nawierzchni ulic, dróg rowerowych i przepustów pieszych pod wiaduktami kolejowymi.
 
☑  Kontrola techniczna i poprawa stanu przejazdów kolejowych i wiaduktów.
 
Rozwój elektromobilności – rozbudowa na terenie Zabrza stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, promowanie tanich parkingów dla samochodów ekologicznych, zastąpienie dotychczasowego taboru autobusowego pojazdami elektrycznymi lub wodorowymi.
 
☑  Opracowanie harmonogramu stopniowej przebudowy zbyt wąskich przejazdów drogowych pod wiaduktami kolejowymi.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze