Kim jest Kamil Żbikowski

Rodowity zabrzanin. Założyciel ruchu miejskiego Lepsze Zabrze oraz aktywny, bezpartyjny radny miasta.

Chce zarządzać Zabrzem na miarę XXI wieku.

Posiada żelazne zasady etyczne i silną determinację, aby skupić się na realnych problemach i wyzwaniach Zabrza.

Pracuje na rzecz miasta jako radny

Radny miasta Zabrze. W kadencji 2018-2024 Wiceprzewodniczący Komisji Ekologii i członek Komisji Budżetu i Inwestycji. W latach 2018-2023 również członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Piastuje funkcję radnego także w obecnej kadencji 2024-2028.

Członek Rady Dzielnicy Centrum Południe dwóch kadencji (obecnie wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy).

Autor licznych i różnorodnych tematycznie interpelacji, zapytań, projektów uchwał i petycji:

 • Autor i przedstawiciel pierwszej w Zabrzu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • Główny inicjator powstania w Zabrzu budżetu obywatelskiego oraz promotor innych form partycypacji społecznej.
 • Autor i współautor największej liczby wniosków do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego).

Zmienia Zabrze na lepsze

Dzięki jego inicjatywie w Zabrzu zrealizowano wiele inwestycji, które podniosły komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców naszego miasta:

 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • ścieżki rowerowe,
 • rozwiązania komunikacyjne,
 • sprzęt do pierwszej pomocy.

 

Dba o lokalną społeczność

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Lider wielu nieformalnych inicjatyw w Zabrzu i na Śląsku:

 • Główny założyciel i pierwszy prezes stowarzyszeń Lepsze Zabrze oraz Ratujemy Zabrzańskie Zabytki.
 • Współzałożyciel i członek Zabrzańskiego Alarmu Smogowego, Katowickiego Alarmu Smogowego oraz Polskiego Alarmu Smogowego.
 • Pomysłodawca koncepcji Rowerowej Średnicówki oraz Śląskiego Szlaku Wież Ciśnień.
 • Główny inicjator i promotor zabrzańskiej Jadłodzielni w Kościele św. Józefa w Zabrzu.

Wolontariusz w Szlachetnej Paczce i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 

Posiada szerokie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Jego wykształcenie daje mu wszelkie potrzebne kompetencje, żeby nowocześnie i sprawnie zarządzać miastem:

 • Magister prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (seminarzysta z zakresu prawa gospodarczego i handlowego).
 • Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (specjalność Finanse i inwestycje).
 • Studiował również historię oraz politologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ.
 • Aktywnie działał w studenckim ruchu naukowym, pełniąc funkcje przewodniczącego dwóch kół naukowych czy redaktora naczelnego czasopisma naukowego w tematyce prawa gospodarczego i handlowego.
 • Pasjonat historii i geografii, również lokalnej. Interesuje się dobrymi praktykami zarządzania miastami.

Wykonuje zawód project managera, kierując międzynarodowymi projektami w globalnej firmie. Posiada certyfikaty PMI-PMP, PMI-CAPM, CAE, FCE oraz ITIL v3.

W pracy biegle posługuje się na co dzień językiem angielskim, hiszpańskim i polskim. Prowadzi też w swojej firmie lekcje języka polskiego dla obcokrajowców oraz języka hiszpańskiego.