LEPSZA KULTURA W ZABRZU

☑  Karta Mieszkańca! Wprowadzenie karty zniżkowej na ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną, gastronomiczną i usługową dla mieszkańców obejmującą wszystkie obiekty miejskie oraz chętne przedsiębiorstwa prywatne; dodatkowe zniżki dla uczniów, studentów, młodych rodziców, nauczycieli, pracowników samorządowych i seniorów.

☑  Dzielnicowe Ośrodki Kultury dla każdej dzielnicy (lub wspólne dla zintegrowanych terytorialnie dzielnic sąsiadujących) oraz utworzenie przy nich Centrów Aktywności Seniora i Centrów Integracji Międzypokoleniowej. Zapewnienie Kołom Seniorów funkcjonalnych siedzib i przestrzeni na działalność (w ramach DOK-ów lub w osobnych siedzibach). Kompleksowe remonty istniejących ośrodków kultury. Nowoczesne wyposażenie DOK-ów w wyciszone sale prób dla muzyków, sale plastyczne, sale do zajęć ruchowych oraz sale koncertowe dostosowane wielkością do liczby mieszkańców dzielnic. Wzrost samodzielności i skali funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Kultury.

☑  Analiza i wzrost wykorzystania obiektów postindustrialnych dla potrzeb mieszkańców. Zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców dzięki aktywizacji zrewitalizowanych przestrzeni. Oddanie wolnych przestrzeni w obiektach postindustrialnych dzierżawcom z branży kultury, gastronomii, rozrywki, usług, rękodzieła i przemysłów kreatywnych.

 Stworzenie zagłębia kultury i rozrywki w rejonie Wieży Ciśnień, Sztolni Luiza i Elektrociepłowni ze stałą ofertą kulturalną. Całoroczna Strefa Kultury przy Szybie Carnall. Stworzenie spójnego miejskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych dostępnego online.

☑  Zwiększenie budżetów Rad Dzielnic na organizację wydarzeń integrujących mieszkańców dzielnic do kwoty 25 tys. zł rocznie i coroczna waloryzacja tej kwoty o wskaźnik inflacji.

☑  Zacieśnienie współpracy Rad Dzielnic i Dzielnicowych Ośrodków Kultury poprzez wymóg uzyskania pozytywnej opinii RD dla rocznego programu działania DOK.

☑  Modernizacja Kina Roma! Remont wnętrz i wyposażenie w nowoczesny system cyfrowy do prezentacji najnowszych filmów.

☑  Rewitalizacja Kina Roma we współpracy z Instytucją Filmową Silesia Film – organizacja warsztatów, konkursów i festiwali debiutujących twórców, kina niezależnego i międzynarodowego, a także znaczne wzbogacenie repertuaru bieżącego.

☑  Dążenie do włączenia Kina Roma do Instytucji Filmowej Silesia Film. Programy „Lokal na kulturę” i „Lokal na aktywność społeczną”!

☑  Symboliczne stawki czynszów w dotychczasowych pustostanach.

☑  Udostępnienie na preferencyjnych warunkach przestrzeni miejskich do realizacji oferty kulturalnej. Istotne wsparcie lokalowe i finansowe amatorskich, uczniowskich, studenckich i półprofesjonalnych grup artystycznych (grup teatralnych, chórów itp.).

☑  Poprawa warunków lokalowych Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym stworzenie nowoczesnej wypożyczalni i czytelni centralnej.

☑  Wzrost dofinansowania istotnych przedsięwzięć kulturalnych – stałe i klarowne finansowanie Orkiestry Górniczej, chórów młodzieżowych, zespołów tanecznych.

☑   Podawanie do publicznej wiadomości ramowego planu działań instytucji kultury wraz z coroczną weryfikacją stanu ich realizacji.

☑  Weryfikacja i zmiana finansowania kultury z większym uwzględnieniem środków zewnętrznych.

Weryfikacja sposobu finansowania i organizacji flagowych wydarzeń miejskich.

Wykorzystanie zasobów lokalowych szkół i jednostek kulturalnych (w tym bibliotek) dla zajęć pozaszkolnych, całotygodniowych świetlic dziecięcych, kół zainteresowań różnych grup wiekowych, lokalnych organizacji społecznych czy inicjatyw edukacyjnych.

☑  Udostępnienie scen Teatru Nowego, Kina Roma i budynków Miejskiego Ośrodka Kultury lokalnym amatorskim, studenckim i uczniowskim grupom teatralnym.

☑  Wzrost rentowności komercyjnego wykorzystania scen kulturalnych i sportowych na wydarzenia rozrywkowe.

☑  Aktywizacja DMiT, Spółki Stadion i innych zarządców obiektów jako organizatorów wydarzeń, a nie tylko wynajmujących przestrzeń.

☑  Powiązanie wysokości dotacji dla miejskich instytucji kultury z efektywnością wykorzystywania środków i zasobów.

☑  Poszerzenie oferty kulturalnej, wydłużenie godzin otwarcia jednostek kultury.

☑  Włączenie kapitału prywatnego w finansowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

☑  Organizacja cyklicznego festiwalu murali i sztuki miejskiej – zapewnienie artystom miejsc na ścianach, podkładu i farb. „Przewietrzenie” magazynów muzealnych – pełne wykorzystanie przestrzeni i eksponatów.

☑  Darmowe udostępnienie Radom Dzielnic, Dzielnicowym Ośrodkom Kultury, placówkom oświatowym i organizacjom społecznym wspólnego sprzętu do organizacji kina plenerowego, samochodowego lub innych projekcji plenerowych (dmuchane ekrany, projektory i nagłośnienie).

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze