LEPSZY SPORT W ZABRZU

☑  Górnik na europejskim poziomie zarządzany przez ekspertów! Pozyskanie inwestora większościowego oraz sponsora strategicznego dla Górnika Zabrze – zapewniającego rozwój klubu i szybką spłatę całości zobowiązań wobec miasta, przy prawnym zagwarantowaniu niemożności przeniesienia klubu poza Zabrze ani oddzielenia od klubu licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 
 Górnik dla kibiców! Wprowadzenie pełnowymiarowego akcjonariatu kibicowskiego w Górniku Zabrze i innych klubach sportowych, z prawem głosu i preferencyjnymi cenami biletów dla kibiców-akcjonariuszy.
 
☑  Równomierne i sprawiedliwe wsparcie dla sportowców, amatorów i młodzieży z różnych dyscyplin sportu. Renowacja infrastruktury i wsparcie działania zabrzańskich klubów sportowych.
 
☑  Arena Zabrze świątynią sportu i muzyki! Jak najszybszy remont murawy w celu umożliwienia organizacji koncertów muzycznych, pozapiłkarskich imprez sportowych i jak najszerszej gamy innych imprez masowych. Celem samofinansowanie się stadionu z dochodów z imprez i znaczne uatrakcyjnienie oferty.
 
☑  Remont przestarzałej miejskiej infrastruktury wszystkich klubów sportowych (piłkarskich i innych), w pierwszej kolejności stadionów, boisk i hal, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub nie spełnia wymogów aktualnych klas rozgrywkowych klubów.
 
☑  Zabrze prawdziwym miastem sportu! Nowoczesne i ogólnodostępne boisko sportowe przy każdej szkole, zespole szkół lub wspólne dla szkół położonych blisko siebie.
 
☑  Jak najszersze udostępnienie mieszkańcom boisk i placów zabaw miejskich placówek wychowawczych i oświatowych.
 
☑  Maksymalizacja wykorzystania miejskich sal gimnastycznych z preferencjami dla organizacji niekomercyjnych zajęć sportowych.
 
☑  Rozbudowa oferty darmowych lub dotowanych otwartych zajęć sportowych i rekreacyjno-ruchowych (m.in. joga, nordic walking, fitness, gimnastyka dla różnych grup wiekowych, rajdy rowerowe, bieganie, spacery historyczne i krajoznawcze itp.).
 
☑  Otwarcie nowych (i przywrócenie dawnych) sekcji sportowych w ramach marki Górnika Zabrze (m.in. lekkoatletyka, futsal, koszykówka, siatkówka, tenis, gimnastyka, szachy).
 
☑  Doposażenie miejskich i szkolnych sal gimnastycznych, boisk i hal sportowych.
 
☑  Sport przez duże „S”! Wspieranie oddolnej organizacji nowych cyklicznych imprez na skalę ogólnopolską i międzynarodową (również we współpracy z miastami partnerskimi) w różnych dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka, futsal, gimnastyka, tenis, szachy itp.).
 
☑  Zwiększenie ilości i atrakcyjności miejskich konkursów i wydarzeń sportowych dostępnych dla mieszkańców, w tym młodzieży. Na mecz i koncert prosto na stadion!
 
☑  Dokończenie i otwarcie dla kibiców i uczestników imprez drugiego poziomu parkingu pod stadionem miejskim, co pozwoli uniknąć zastawiania samochodami okolicznych osiedli, trawników i pasów rowerowych oraz znacznie ułatwić i przyspieszyć dotarcie kibiców i uczestników imprez na stadion i z powrotem.
 
☑  Uruchomienie zdalnie sterowanego inteligentnego systemu sterowania ruchem w celu minimalizacji korków przed i po meczach lub imprezach masowych na stadionie.

Sprawdź inne pomysły na lepsze Zabrze