Ruch miejski Lepsze Zabrze
Radni miasta

Kamil Żbikowski

Założyciel oraz prezes stowarzyszenia Lepsze Zabrze. Aktywny radny miasta kadencji 2018-2024 oraz 2024-2028.

Rafał Grygiel

Społecznik i radny miasta Zabrze kadencji 2018-2024. Obecnie 3. Wiceprezydent Miasta Zabrze. Naukowiec, doktor nauk technicznych.

Grzegorz Lubowiecki

Finansista. Radny Miasta Zabrze kadencji 2018-2024 oraz 2024-2028. Współzałożyciel ruchu Lepsze Zabrze.

Maciej Zgrzendek

Ekonomista. Wolontariusz WOŚP i Szlachetnej Paczki. Autor 11 zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego.

Paweł Front

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika. Oddany społecznik i wierny kibic Górnika Zabrze.

Kamil Żbikowski

Radny Miasta Zabrze kadencji 2018-2024. Przewodniczący Klubu Radnych Lepsze Zabrze. Wiceprzewodniczący Komisji Ekologii i członek Komisji Budżetu i Inwestycji.

W latach 2018-2023 również członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członek Rady Dzielnicy Centrum Południe dwóch kadencji (obecnie wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy).

Autor i przedstawiciel pierwszej w Zabrzu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, następnie wielokrotnie w tej samej roli w różnych ważnych tematach. Główny inicjator powstania w Zabrzu budżetu obywatelskiego oraz promotor tej i innych form partycypacji społecznej.

Autor i współautor największej liczby wniosków do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego), w tym kilku zwycięskich, specjalizujący się w tematyce doświetlenia przejść dla pieszych, rozwiązań rowerowych i drogowych, a także sprzętu do pierwszej pomocy. Jeden z najaktywniejszych zabrzańskich radnych. Autor bardzo licznych i różnorodnych tematycznie interpelacji, zapytań, projektów uchwał i petycji.

Magister prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (seminarzysta z zakresu prawa gospodarczego i handlowego) oraz absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (specjalność Finanse i inwestycje). Studiował również historię oraz politologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. Aktywnie działał w studenckim ruchu naukowym, pełniąc funkcje przewodniczącego dwóch kół naukowych czy redaktora naczelnego czasopisma naukowego w tematyce prawa gospodarczego i handlowego.

Wykonuje zawód project managera, kierując międzynarodowymi projektami w globalnej firmie. W pracy biegle posługuje się na co dzień językiem angielskim, hiszpańskim i polskim. Prowadzi też w swojej firmie lekcje języka polskiego dla obcokrajowców oraz języka hiszpańskiego. Posiada certyfikaty PMI-PMP, PMI-CAPM, CAE, FCE oraz ITIL v3.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Główny założyciel i pierwszy prezes stowarzyszeń Lepsze Zabrze oraz Ratujemy Zabrzańskie Zabytki. W przeszłości współzałożyciel i członek Zabrzańskiego Alarmu Smogowego, Katowickiego Alarmu Smogowego oraz Polskiego Alarmu Smogowego.

Lider wielu nieformalnych inicjatyw w Zabrzu i na Śląsku. Pomysłodawca koncepcji Rowerowej Średnicówki oraz Śląskiego Szlaku Wież Ciśnień. Główny inicjator i promotor zabrzańskiej Jadłodzielni w Kościele św. Józefa w Zabrzu. Od wielu lat aktywny wolontariusz w Szlachetnej Paczce i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Pasjonat historii i geografii, również lokalnej. Interesuje się dobrymi praktykami zarządzania miastami.

Rafał Grygiel

Radny Miasta Zabrze kadencji 2018-2024. Naukowiec, doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, wykładowca, działacz społeczny. Zawodowo związany z Politechniką Śląską w Gliwicach.

Członek Rady Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego czterech kadencji, obecnie przewodniczący tej Rady. Członek zarządu stowarzyszenia Lepsze Zabrze. Od wielu lat działający aktywnie na rzecz społeczności lokalnej.

Autor wielu zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego, kilkudziesięciu interpelacji i interwencji radnego. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. Z zamiłowania sportowiec, którego pasją jest narciarstwo zjazdowe, nordic walking i morsowanie.

Grzegorz Lubowiecki

Radny Miasta Zabrze kadencji 2018-2024. Finansista z wykształcenia, posiada licencjat z finansów i rachunkowości ze specjalizacją Bankowość oraz tytuł magistra z finansów i rachunkowości ze specjalizacją Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku menedżerskim. Obecnie pracuje na stanowisku Managera Płatności w dużej międzynarodowej firmie.

Współzałożyciel oraz członek zarządu stowarzyszenia Lepsze Zabrze. Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Centrum Południe dwóch kadencji.

Autor i współautor kilku zwycięskich projektów w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Współtwórca i donator zabrzańskiej Jadłodzielni. Honorowy dawca krwi. Współzałożyciel i wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Zabrzu. Od wielu lat aktywny wolontariusz w Szlachetnej Paczce i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Pasjonat planszówek i gier karcianych oraz szybkiej jazdy na motorze.

Maciej Zgrzendek

Społecznik, jedyny zabrzanin, który zgłosił projekty w ramach wszystkich edycji budżetu obywatelskiego. Doskonale odczytujący potrzeby mieszkańców, bowiem aż 11 zwycięskich projektów jest jego autorstwa lub współautorstwa. Radny Dzielnicy od 3 kadencji.

Z wykształcenia ekonomista, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zawodowo pracuje jako product owner w bankowości. Wolontariusz WOŚP i Szlachetnej Paczki. Prywatnie mąż, ojciec i biegacz, zdobywa korony śląskich półmaratonów.

Paweł Front

Działacz społeczny od urodzenia - od trzech kadencji jest członkiem Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego tej Rady.

Ukończył Finanse i Rachunkowość oraz Audyt Wewnętrzny w Wyższej Szkole Bankowej i Zarządzanie na Politechnice Śląskiej, a zawodowo zajmuje się wdrażaniem projektów i optymalizacją procesów w spółce energetycznej.

Prywatnie pasjonat wszelkiej aktywności fizycznej, częsty bywalec zabrzańskich orlików, organizator amatorskich turniejów piłkarskich, wierny kibic Górnika Zabrze oraz szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.