Nasz najlepszy program dla Zabrza

Przez 10 lat działalności jako ruch miejski Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego zbieraliśmy informacje o problemach naszego miasta i o tym, co należy poprawić. Szukaliśmy mocnych stron Zabrza i pytaliśmy mieszkańców o ich wizję rozwoju miasta w różnych aspektach. 

Na tej podstawie wypracowaliśmy plan rozwoju Zabrza. Podzieliliśmy go na 9 obszarów tematycznych. Poniżej prezentujemy te postulaty, które są dla nas najważniejsze w każdym obszarze. 

LEPSZA GOSPODARKA

 • Zrewidujemy wydatki miasta i uchwalimy budżet, który pozwoli wyjść miastu z zadłużenia.
 • Zrealizujemy inwestycje, które naprawdę podniosą jakość życia mieszkańców. Zamiast fontann i pomników postawimy na bezpieczne drogi i zadbane otoczenie budynków.
 • Zatrzymamy młodych ludzi w naszym mieście. Wdrożymy strategię, która ograniczy wyludnianie się Zabrza.
 • Wesprzemy lokalnych przedsiębiorców. Uprościmy procedury, zapewnimy doradztwo i pomoc prawną.
 • Stworzymy Nowe Centrum Biznesu wzdłuż ulicy Nowohagera, gdzie ściągniemy przedsiębiorców z sektora usług, przemysłów kreatywnych i wysokich technologii. 

LEPSZE ZARZĄDZANIE

 • Przyspieszymy obsługę urzędową mieszkańców i przedsiębiorców. Umożliwimy załatwianie wszystkich spraw urzędowych elektronicznie (e-urząd).
 • Dostosujemy godziny obsługi Urzędu Miejskiego do potrzeb mieszkańców. Tak, żeby w niektóre dni tygodnia można było załatwić sprawy także późnym popołudniem. 
 • Uruchomimy portal „Naprawmy to!”, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać usterki infrastruktury i przestrzeni miejskiej, a także własne pomysły na inwestycję lub ulepszenie funkcjonowania miasta.
 • Udoskonalimy Budżet Obywatelski! Zwiększymy pule dzielnicowe z uwzględnieniem liczby mieszkańców dzielnicy.
 • Zwiększymy jawność procedur urzędowych oraz upublicznimy online rejestr umów z udziałem podmiotów miejskich.
 • Zwiększymy znaczenie rad dzielnic w zarządzaniu miastem. Wprowadzimy budżet inwestycyjny dla każdej rady dzielnicy, a także obowiązkowe konsultacje urzędu z radą dzielnicy w sprawie inwestycji na terenie dzielnicy.
 • Zwiększymy siłę głosu mieszkańców dzięki przystępnym konsultacjom społecznym i partycypacji obywatelskiej. Będziemy konsultować z mieszkańcami strategiczne decyzje.

LEPSZA PRZESTRZEŃ

 • Centrum Zabrza będzie tętnić życiem! Zapewnimy w centrum Zabrza atrakcyjną ofertę gastronomiczną, kulturalną i rekreacyjną. Wesprzemy firmy i instytucje, które będą chciały rozwijać centralny obszar Zabrza.
 • Zabrze może mieć rynek! Na początek między Teatrem Nowym a Parkiem Hutniczym stworzymy mały Rynek Hutniczy w Kwartale Sztuki. Równocześnie zrewitalizujemy Rynek Główny (Plac Wolności) wraz okolicą i odbudujemy funkcje usługowo-gastronomiczne na placach Dworcowym, Warszawskim i Krakowskim.
 • Zabrze będzie czyste! Zadbamy o regularne sprzątanie przestrzeni publicznej, uzupełnimy brakujące uliczne kosze na śmieci, udrożnimy drogowe kratki ściekowe. Wykorzystamy prace społecznie użyteczne, prace osadzonych w zakładzie karnym oraz system odpracowywania zaległości czynszowych do poprawy czystości miasta. 
 • Pozbędziemy się dzikich wysypisk! Ograniczymy porzucanie odpadów komunalnych, budowlanych i przemysłowych na terenach zielonych. Zainstalujemy monitoring i fotopułapki na terenach zagrożonych zaśmieceniem.
 • Zadbamy o parki i skwery oraz rozbudujemy tereny rekreacyjne – zwiększymy ilość ławek, zamontujemy oświetlenie i monitoring, usuniemy śmieci i naprawimy infrastrukturę.
 • Wyremontujemy zaniedbane place zabaw do wakacji 2025 r. Wytyczymy nowe ogólnodostępne place zabaw. Stopniowo zabezpieczymy wszystkie place zabaw monitoringiem wizyjnym i wyposażymy je w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych. Stworzymy Plenerowe Centrum Zabaw – duży, atrakcyjny, tematyczny plac zabaw w lokalizacji wybranej w plebiscycie przez mieszkańców.
 • Rozbudujemy sieć miejskiego monitoringu wizyjnego. Zintegrujemy istniejące kamery w spójny system – centralnie sterowany i kontrolowany w czasie rzeczywistym.
 • Przystosujemy wszystkie budynki użyteczności publicznej oraz otwartą przestrzeń publiczną do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i o ograniczeniach ruchowych. 

LEPSZE ZDROWIE

 • Stop Smog! Zwiększymy dotacje na zmianę przestarzałych źródeł ogrzewania i przyspieszymy wypłatę tych środków. Zorganizujemy kampanię informacyjną na temat wszystkich dostępnych źródeł dotacji do termomodernizacji i wymiany przestarzałych kotłów. Rozbudujemy sieć ciepłowniczą, żeby poprawić jakość powietrza w sezonie grzewczym.
 • Szpital na miarę XXI wieku! Poprawimy sytuację finansową i jakość usług medycznych. Zrestrukturyzujemy Szpital Miejski. Zapewnimy dogodny dojazd i bezpłatne miejsca parkingowe przy szpitalu.
 • Stop Smród! Szybko zlikwidujemy problem odoru śmieci wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi i administracyjnymi (w trybie sztabu antykryzysowego). Wykażemy stanowczą postawę wobec podmiotów odpowiedzialnych za ten problem.

LEPSZE MIESZKANIA

 • Zwiększymy fundusz na remonty zaniedbanych mieszkań komunalnych i pustostanów oraz przyspieszymy remont części wspólnych kamienic. 
 • Zaoferujemy tani najem w systemie „Remontuj i Mieszkaj”.
 • Poprawimy jakość mieszkalnictwa komunalnego. Zbudujemy nowe komunalne budynki mieszkalne.
 • Znacznie skrócimy czas oczekiwania na mieszkania komunalne. Zapewnimy jawność zasad przydzielania mieszkań z zasobów miejskich.
 • Sprawiedliwe Opłaty! Wprowadzimy monitoring wysokości faktycznych kosztów mediów i usług komunalnych, żeby ograniczyć nadmierny wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców.

LEPSZY TRANSPORT

 • Drogi bez dziur! Wyrównamy nawierzchnie 100 najbardziej dziurawych ulic w Zabrzu w ciągu 5 lat. Zapewnimy równe i bezpieczne chodniki jako standard, a nie wyjątek. Wyremontujemy najbardziej zaniedbane drogi osiedlowe.
 • Wizja Zero Wypadków! Opracujemy strategię radykalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zabrzu w celu zmniejszenia liczby ofiar wypadków do zera. Przebudujemy niebezpieczne skrzyżowania na ronda i zwiększmy liczbę sygnalizacji świetlnych. Zmodernizujemy zabrzański odcinek DK88. Wprowadzimy kategorię „ulic szkolnych” z uspokojonym ruchem dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.
 • Doświetlimy niebezpieczne przejścia dla pieszych reflektorami LED. Wytyczymy dobrze oznaczone i oświetlone przejścia dla pieszych przy szkołach i na trasach dzieci do/ze szkoły. Na najniebezpieczniejszych i najbardziej uczęszczanych przejściach zamontujemy sygnalizację świetlną na żądanie.
 • Miasto bez korków! Wdrożymy inteligentny system sterowania ruchem drogowym. Przyspieszymy budowę zachodniej i wschodniej obwodnicy centrum. Zmodernizujemy węzeł A1 „Zabrze Północ”, żeby upłynnić ruch w godzinach szczytu.
 • Wygodna, czysta, punktualna i często kursująca komunikacja miejska! Obejmiemy transport publiczny zniżkami z Karty Mieszkańca. Zintegrujemy sieć przystanków i rozkład jazdy z potrzebami uczniów, studentów i pracowników dużych zakładów pracy (z uwzględnieniem czasu na przesiadkę). Ulokujemy nowe przystanki autobusowe na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Uzupełnimy siatkę połączeń transportu publicznego o nowe linie przyspieszone i minibusowe. Rozbudujemy ofertę komunikacji wieczornej, nocnej i weekendowej. Zracjonalizujemy kursowanie linii autobusowych i tramwajowych (np. przez zamianę autobusów na minibusy na liniach o małej liczbie pasażerów w mniej obłożonych porach dnia).
 • Zintegrujemy główny dworzec kolejowy, autobusowy oraz mniejsze centra przesiadkowe w kilku punktach strategicznych tak, żeby zapewnić wygodny i szybki dojazd do miejsc pracy, nauki czy rekreacji.
 • Kolejowa Rewolucja! Podejmiemy współpracę z Metropolią, PKP i Kolejami Śląskimi w celu budowy nowych kolejowych przystanków osobowych. Przywrócimy regularny ruch kolejowy na istniejących szlakach oraz dołączymy Zabrze do Szybkiej Kolei Metropolitalnej.
 • Rowerowe Zabrze! Rozbudujemy spójną sieć bezpiecznych dróg dla rowerów. Wytyczymy kontrapasy rowerowe na ulicach jednokierunkowych. Uzupełnimy brakującą infrastrukturę. Dokończymy drogi dla rowerów z wydzielonym ruchem na linii północ-południe (Helenka-Kończyce) do 2026 r. Wytyczymy dodatkowe trasy rowerowe na linii północ-południe (Maciejów-Makoszowy, Biskupice-Pawłów) oraz co najmniej trzy główne drogi dla rowerów na linii wschód-zachód (Sośnica-Poremba, Maciejów-Biskupice, Grzybowice-Biskupice) do 2028 r.
 • Zwiększymy liczbę miejsc parkingowych w centrum, na osiedlach i przy skupiskach budynków mieszkalnych. 
 • Poprawimy odśnieżanie ulic i chodników, przyspieszymy czas reakcji służb po opadach. Obejmiemy regularnym odśnieżaniem również należące do miasta główne drogi osiedlowe.

LEPSZA EDUKACJA

 • Damy co semestr wszystkim zabrzańskim uczniom bony na zajęcia pozalekcyjne.
 • Wprowadzimy dodatkowe szkolne programy kompetencji jutra (przedsiębiorczości, informatyki, języków obcych, postaw obywatelskich, edukacji regionalnej, pierwszej pomocy i kompetencji miękkich).
 • Rozbudujemy sieć szkolnych pracowni pierwszej pomocy.
 • Zapewnimy możliwość zjedzenia świeżego posiłku w każdej szkole. Poprawimy jakość stołówek i świetlic funkcjonujących w zabrzańskich szkołach.

LEPSZA KULTURA

 • Karta Mieszkańca Zabrza! Wprowadzimy kartę zniżkową dla mieszkańców na ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną, gastronomiczną i usługową, obejmującą wszystkie obiekty miejskie oraz chętne przedsiębiorstwa prywatne. Wprowadzimy dodatkowe zniżki dla seniorów, uczniów, studentów, nauczycieli, wychowawców przedszkoli i placówek opiekuńczych, pracowników opieki społecznej, społecznych radnych dzielnic, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
 • Zorganizujemy Dzielnicowe Ośrodki Kultury dla każdej dzielnicy, a w nich Centra Aktywności Seniora i Centra Integracji Międzypokoleniowej. Zapewnimy siedziby Kołom Seniora (w ramach DOK-ów lub w osobnych siedzibach). Wyremontujemy istniejące ośrodki kultury.
 • W większym stopniu wykorzystamy obiekty postindustrialne. Zwiększymy ofertę kulturalną dla mieszkańców dzięki aktywizacji zrewitalizowanych przestrzeni. Oddamy wolne przestrzenie w obiektach postindustrialnych dzierżawcom z branży kultury, gastronomii, rozrywki, usług, rękodzieła i przemysłów kreatywnych.
 • Utworzymy całoroczną strefę kultury i rozrywki w rejonie Stefy Carnall.
 • Stworzymy spójny miejski kalendarz wydarzeń kulturalnych dostępny online.

LEPSZY SPORT

 • Górnik Zabrze na europejskim poziomie zarządzany przez ekspertów! Pozyskamy sponsorów strategicznych i prywatnego inwestora większościowego, który zapewni rozwój klubu i da gwarancję, że klub nie zostanie przeniesiony poza Zabrze, ani że nie zostanie od niego oddzielona licencja na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wprowadzimy pełnowymiarowy akcjonariat kibicowski w Górniku Zabrze i innych klubach sportowych z prawem głosu i preferencyjnymi cenami biletów dla kibiców-akcjonariuszy.
 • Arena Zabrze świątynią sportu i muzyki! Jak najszybciej przeprowadzimy remont murawy w celu umożliwienia organizacji koncertów muzycznych i innych pozapiłkarskich imprez sportowych. W ten sposób pozyskamy środki na bieżące utrzymanie stadionu.
 • Wzmocnimy wparcie dla sportowców, amatorów i młodzieży z różnych dyscyplin sportu. Wykonamy remont przestarzałej infrastruktury wszystkich miejskich klubów sportowych.

Twórz program dla Zabrza razem z nami

Cały czas doskonalimy NAJLEPSZY PROGRAM DLA ZABRZA. Jesteśmy otwarci na uwagi, argumenty i inicjatywy mieszkańców. Masz pomysł, jak rozwiązać konkretny problem Zabrza? A może uważasz, że warto zmienić któryś z naszych punktów programowych? Skontaktuj się z nami mailowo na adres kontakt@lepszezabrze.pl.

 

Podziel się tym artykułem
Zobacz także