Karta Mieszkańca Zabrza – mamy konkretne pomysły na program

Trzeba docenić seniorów!

Kamil Żbikowski ma konkretną propozycję dla seniorów, ale nie tylko dla nich. Chcemy dać zabrzanom powyżej 60. roku życia zniżki na bilety wstępu do wszystkich miejskich instytucji kultury, rekreacji i sportu! Obniżki opłat wyniosą tyle procent, ile lat ukończył(a) senior(ka).

Wysokość zniżki będzie aktualizowana co 5 lat, z dniem okrągłych urodzin, czyli np. kończąc 60 lat, otrzymasz -60% na miejski basen, kąpielisko, inne obiekty sportowe, mecze zabrzańskich drużyn u siebie, organizowane przez miasto koncerty, a także do teatru, filharmonii czy muzeów! Mając ukończone 85 lat i mieszkając w Zabrzu, będziesz mieć zniżkę aż 85% itp., a stuletni zabrzanie będą mogli skorzystać z tego wszystkiego bezpłatnie!

Skorzystają także młodzi

Nie tylko seniorzy skorzystają ze zniżek Karty Mieszkańca Zabrza. Studenci do 26. r.ż. otrzymają zniżki 50%, uczniowie szkół 60%, przedszkolaki 80%, a dzieci do 3. r.ż. będą miały wstęp za darmo (oczywiście mówimy o mieszkańcach Zabrza). 

Osoby z niepełnosprawnościami dostaną 50%, 70% albo 90% zniżki, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Rozważymy także 40-50% zniżki dla pracowników miasta, w tym między innymi nauczycieli, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych. Także radni dzielnic, którzy działają społecznie (nieodpłatnie) i poświęcają dużo prywatnego czasu sprawom naszych małych ojczyzn, zostaną wyróżnieni zniżką wysokości 50-60%.

Nie zapominamy oczywiście o mieszkańcach Zabrza w wieku produkcyjnym! Każdy zabrzanin będzie miał bazową zniżkę Karty Mieszkańca Zabrza wynoszącą 25% albo 30%, chyba że zakwalifikuje się do którejś z wymienionych powyżej szczególnych kategorii.

Obecnie miejskie wydarzenia i obiekty nie są obsadzone publicznością w 100%, więc zwiększenie dostępności do ich oferty dla mieszkańców pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego Zabrza. Odejdziemy od obecnej praktyki rozdawania wejściówek kierownikom miejskich jednostek, radnym i arbitralnie wybranym osobom, którzy odtąd będą mogli je nabyć na ogólnych zasadach.

To też szansa dla przedsiębiorców

Do programu będą mogli dołączyć prywatni przedsiębiorcy i niemiejskie instytucje, które w zamian za promocję w miejskiej aplikacji i na stronie internetowej Karty zaoferują co najmniej częściowe uznanie miejskiego systemu zniżek. Ze względu na charakter ich usług będą mogły przystąpić do programu w części określonej procentowo. Np. restauracja o statusie „Partner 20” będzie oferowała 20% wysokości ogólnych zniżek wynikających z Karty, a więc za posiłek 70-letni zabrzanin zapłaci o 14% mniej niż klient nieposiadający zniżki (20% x 70% = 14%), natomiast escape room będący „Partnerem 50” da studentom z Zabrza 25% zniżki (50% x 50% = 25%).

Z pomocą takiego systemu nie tylko ułatwimy zabrzanom dostęp do miejskich wydarzeń i obiektów, ale również liczymy na wyraźne zwiększenie liczby klientów podmiotów uczestniczących w systemie, także tych prywatnych, co przełoży się na wzmocnienie lokalnej gospodarki.

Gdy Kamil Żbikowski zostanie prezydentem Zabrza, w porozumieniu z Zarządem Transportu Metropolitalnego obejmie zniżkami Karty Mieszkańca Zabrza również bilety na transport publiczny na terenie naszego miasta.

Niemożliwe? Możliwe!

To jest konkretny i autorski pomysł na program Karty Mieszkańca Zabrza. Dotychczas byliśmy świadkami jedynie dyskusji nad nazwą i „autorstwem” tego starego jak polskie samorządy pomysłu. 

Na początku roku Rada Miasta uchwaliła prezydencki projekt uchwały w sprawie uruchomienia systemu Karty Mieszkańca, ale nie ma w nim sprecyzowanych żadnych szczegółowych zasad. Mają one zostać określone w zarządzeniu prezydenta miasta, którego treści ani planowanego terminu wydania jeszcze nie znamy. 

Lepsze Zabrze proponuje natomiast bardzo konkretne rozwiązania.

Podziel się tym artykułem
Zobacz także