Kamil Żbikowski – nowa energia dla Zabrza

Rodowity zabrzanin, który od lat aktywnie działa na rzecz naszego miasta. Założyciel ruchu miejskiego Lepsze Zabrze oraz bezpartyjny radny miasta. Kamil Żbikowski chce wykorzystać swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, żeby zrewolucjonizować sposób zarządzania Zabrzem. Dlatego w tegorocznych wyborach samorządowych kandyduje na stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze.

Chce rozwijać Zabrze na miarę XXI wieku

Kamil Żbikowski ma spójną wizję Zabrza jako nowoczesnego miasta. W centrum jego programu jest wzmocnienie gospodarki miasta i wyjście ze spirali zadłużenia samorządu. Planuje pozyskać dla Zabrza zróżnicowane inwestycje, aby zapewnić miejsca pracy w branży usług, przemysłów kreatywnych i wysokich technologii. 

Silny rynek pracy to także sposób na zatrzymanie w mieście młodych mieszkańców i odwrócenie negatywnych trendów demograficznych.

Ma naturę społecznika

Kamil od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Jego oczkiem w głowie jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, poprawia bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój infrastruktury rowerowej i terenów zielonych oraz rewitalizacja zabrzańskich zabytków.

Jest liderem wielu nieformalnych inicjatyw w Zabrzu i na Śląsku. Założył stowarzyszenie „Ratujemy Zabrzańskie Zabytki”, współtworzył Zabrzański Alarm Smogowy oraz był pomysłodawcą inicjatyw takich jak: Rowerowa Średnicówka, Śląski Szlak Wież Ciśnień czy Jadłodzielnia w Kościele św. Józefa w Zabrzu.

Co roku uczestniczy jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Aktywnie działa jako radny miasta

Kamil Żbikowski od 2018 roku jest jednym z najbardziej aktywnych radnych miasta. Dzięki jego staraniom w Zabrzu zrealizowano wiele inwestycji, które podniosły komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców: doświetlenie przejść dla pieszych, ścieżki rowerowe, wyposażenie zabrzańskich instytucji w sprzęt pierwszej pomocy.

To właśnie Kamil jest autorem pierwszej w Zabrzu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz inicjatorem budżetu obywatelskiego. Jest także autorem i współautorem największej liczby wniosków do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Posiada szerokie kompetencje

Jest świetnie przygotowany merytorycznie do zarządzania miastem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (specjalność Finanse i Inwestycje). Studiował również historię oraz politologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ.

Zawodowo zarządza międzynarodowymi projektami w globalnej firmie. W pracy biegle posługuje się na co dzień językiem angielskim, hiszpańskim i polskim. Prowadzi też w swojej firmie lekcje języka polskiego dla obcokrajowców oraz języka hiszpańskiego.

Podziel się tym artykułem
Zobacz także