Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział XIV:

Współpraca ponad granicami

 

109. Aktywny wpływ władz Zabrza na rozwój i decyzje Metropolii

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, przystępny, wygodny i szybki transport publiczny

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

Wzorzec: Zagłębie Ruhry, Trójmiasto

 

110. Strategiczne partnerstwo z Gliwicami (Dwumiasto) oraz integracja infrastruktury z przyległymi gminami i dzielnicami miast sąsiednich

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, przystępny, wygodny i szybki transport publiczny

Źródło finansowania: Budżet bieżący, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2021

 

111. Ustanowienie pospiesznych połączeń autobusowych do Gliwic i Katowic z wykorzystaniem DTŚ

Cel: Przystępny, wygodny i szybki transport publiczny

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze