Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział XIII:

Uczciwe i przejrzyste władze

 

105. Ujawnienie i rozbicie nieprzejrzystych układów na linii magistrat - spółki miejskie - podmioty i osoby prywatne, wraz z zakończeniem wynikłych z nich transferów pieniężnych; rozliczenie dotychczasowych nieprawidłowości

Cel: Zatamowanie wypływu pieniędzy publicznych, rozliczenie nieprawidłowości

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2018

 

106. Zakaz transferów wewnętrznych i autopromocji z pieniędzy miejskich: rezygnacja z bukietów kwiatów i prezentów od przedstawicieli instytucji miejskich dla prezydenta i urzędników, i odwrotnie; zmiana formuł patronatów oficjalnych (bez nazwiska i wizerunku prezydenta czy innego piastuna władzy); przekazanie symboliki miejskiej (herbu, flagi, logotypu miasta) mieszkańcom i ich organizacjom na podstawie generalnego zezwolenia na użytkowanie tych symboli

Cel: Ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych, eliminacja nieuzasadnionych przywilejów, wyrównanie szans wyborczych, zatamowanie wypływu pieniędzy publicznych

Źródło finansowania: Brak kosztów

Termin: 2018

 

107. Zwiększenie jawności procedur urzędowych (jawny rejestr umów z udziałem podmiotów miejskich)

Cel: Zatamowanie wypływu pieniędzy publicznych, rozliczenie nieprawidłowości

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2018

 

108. Udział społecznych komitetów w procedurze rekrutacji na stanowiska urzędnicze - likwidacja nepotyzmu

Cel: Zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje samorządu

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze