Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział XII:

Sport i rekreacja

 

98. Nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw miejskich placówek wychowawczych i oświatowych

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, efektywniejsze wykorzystanie zasobu nieruchomości

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2018

 

99. Doposażenie sal gimnastycznych, boisk i hal sportowych, w tym na dyscypliny sportowe, które wspierałyby uczestnictwo w zajęciach obu płci

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wzrost jakości życia, dostępna i przyjazna przestrzeń

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021-2022

 

100. Nowoczesne i ogólnodostępne boisko sportowe przy każdej szkole, zespole szkół lub wspólne dla szkół położonych blisko siebie

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2023

 

101. Nowoczesny, bezpieczny i ogólnodostępny plac zabaw przy lub w pobliżu każdego przedszkola oraz na każdym większym osiedlu

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2023

 

102. Wsparcie sportu młodzieżowego i amatorskiego na poziomie dzielnic

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wzrost jakości życia, dostępna i przyjazna przestrzeń

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2019

 

103. Rozbudowa oferty darmowych lub dotowanych otwartych zajęć sportowych i rekreacyjno-ruchowych (m.in. joga, nordic walking, fitness, gimanstyka dla różnych grup wiekowych, rajdy rowerowe, bieganie, spacery historyczne i krajoznawcze itp.)

Cel: Zagospodarowanie czasu mieszkańców, wzrost jakości życia, dostępna i przyjazna przestrzeń

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2019

 

104. Szkółka piłkarska lub wielosportowa zagranicznego klubu (np. hiszpańskiego) jako forma wspólpracy z zabrzańskimi klubami i szkołami

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wzrost jakości życia, dostępna i przyjazna przestrzeń

Źródło finansowania: Kapitał prywatny, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze