Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział X:

Przyjazne i kompetentne urzędy

 

86. Przyjazny i Pomocny Urząd: przyspieszenie i ułatwienie obsługi urzędowej mieszkańców i przedsiębiorców, odbiurokratyzowanie procedur, pomoc w wypełnianiu dokumentów, automatycznie wypełnianiące się wnioski, e-urząd (załatwianie spraw urzędowych przez internet i w automatach w urzędzie)

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, skuteczniejsza działalność urzędów, wzrost przedsiębiorczości

Źródło finansowania: Budżet bieżący, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2019

 

87. Audyt i przeprowadzenie rzetelnych konkursów na stanowiska kierownicze w administracji i spółkach miejskich (wybór na podstawie kompetencji, a nie znajomości)

Cel: Skuteczniejsza działalność urzędów, rozliczenie nieprawidłowości

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2018

 

88. Podniesienie pensji najniżej zarabiającym pracownikom jednostek miejskich kosztem rewizji pensji na najwyższych stanowiskach

Cel: Skuteczniejsza działalność urzędów, rozliczenie nieprawidłowości, zmniejszenie rozwarstwienia majątkowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

89. Wdrożenie programu monitorowania jakości usług publicznych

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, skuteczniejsza działalność urzędów

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

90. Wydłużenie godzin funkcjonowania sali obsługi i punktów obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w co najmniej 1 dzień w tygodniu do godzin wieczornych

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, skuteczniejsza działalność urzędów

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze