Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział VIII:

Mądra polityka finansowa i inwestycyjna

 

70. Przewartościowanie priorytetów inwestycyjnych - rezygnacja z nieprzyszłościowych pokazowych inwestycji-molochów, które nie przynoszą nadziei na dochodowość, poprzez ich prywatyzację (sprzedaż inwestorowi zewnętrznemu na warunkach zabezpieczających interesy miasta i mieszkańców)

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

 

71. Restrukturyzacja budżetu miasta i przyjęcie strategii wyjścia z zadłużenia

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych, przerwanie spirali zadłużenia

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

72. Pakiet ułatwień i wsparcia dla małych i średnich lokalnych przedsiębiorców (ulgi, zwolnienia z niektórych opłat lokalnych, uproszczenie i przyspieszenie procedur, pomoc prawna)

Cel: Wzrost przedsiębiorczości, zwiększenie liczby miejsc pracy, zwiększenie dochodów samorządu

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

 

73. Inteligentny system podatków lokalnych, mający przyciągnąć rozwojowych i dochodowych inwestorów - nie tylko z branży produkcji, ale również usług, nowoczesnych technologii i wsparcia biznesu (w granicach dozwolonych przez ustawodawstwo)

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, zwiększenie liczby miejsc pracy

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

 

74. Maksymalizacja pozyskiwania funduszy zewnętrznych (programów krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, w tym europejskich) - utworzenie fachowego i aktywnie działającego zespołu projektowo-finansowego, dążenie do stania się liderem absorpcji takich funduszy w regionie

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2021

 

75. Większe wykorzystanie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie dróg przelotowych (DTŚ, DK88, DK78, A1, A4) pod działalność gospodarczą

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2021

Wzorzec: Ruda Śląska, Katowice

 

76. Wdrożenie wzorców sprawdzonych w krajach rozwiniętych, np. w dziedzinie usług publicznych czy komunikacji

Cel: Poprawa funkcjonowania samorządu, lepsza jakość usług publicznych

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2021

 

77. Rezygnacja z indywidualnych, luksusowych samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim i spółkach miejskich (w szczególności dla prezydenta miasta, wiceprezydentów, naczelników i prezesów spółek miejskich) na rzecz wspólnych, skromnych samochodów i rowerów urzędowych używanych wyłącznie dla celów służbowych w sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji publicznej (z kartą pracowniczą pozwalającą na podróże służbowe w godzinach pracy)

Cel: Ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych, eliminacja nieuzasadnionych przywilejów, wyrównanie szans wyborczych, zatamowanie wypływu pieniędzy publicznych

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2018

 

78. Obniżenie wynagrodzenia i premii prezydenta miasta, wiceprezydentów, naczelników i prezesów spółek miejskich

Cel: Ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych, eliminacja nieuzasadnionych przywilejów, wyrównanie szans wyborczych, zatamowanie wypływu pieniędzy publicznych

Źródło finansowania: Brak kosztów

Termin: 2018

 

79. Analiza i zmniejszenie potrzeb lokalowych urzędów i spółek miejskich

Cel: Ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2021

 

80. Pozyskanie inwestora większościowego oraz sponsora strategicznego dla Górnika Zabrze i stadionu miejskiego - zapewniającego rozwój klubu i szybką spłatę całości zobowiązań wobec miasta, przy prawnym zagwarantowaniu niemożności przeniesienia klubu poza Zabrze ani oddzielenia od klubu licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych, przerwanie spirali zadłużenia

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

 

81. Wprowadzenie pełnowymiarowego akcjonariatu kibicowskiego w Górniku Zabrze i innych klubach sportowych, z prawem głosu i preferencyjnymi cenami biletów

Cel: Zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych, przerwanie spirali zadłużenia

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze