Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział VII:

Edukacja i rozwój

 

63. Doposażenie zabrzańskiej oświaty, w tym szkół podstawowych w pracownie i pomoce naukowe pozwalające realizować zadania przeniesione ze zlikwidowanych gimnazjów

Cel: Lepsza oferta edukacyjna, zatrzymanie zdolnej młodzieży w mieście, wyrównanie szans edukacyjnych

Źródło finansowania: Programy narodowe, fundusze europejskie i zagraniczne, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2019-2020

 

64. Dodatkowe szkolne programy przedsiębiorczości, informatyki, języków obcych, postaw obywatelskich i edukacji regionalnej

Cel: Lepsza oferta edukacyjna, zatrzymanie zdolnej młodzieży w mieście, wzrost tożsamości lokalnej

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

65. Zwiększenie nakładów na dokształcenie i poszerzanie kwalifikacji przez nauczycieli w związku z ostatnią reformą oświaty

Cel: Lepsza oferta edukacyjna, zatrzymanie zdolnej młodzieży w mieście, wyrównanie szans edukacyjnych

Źródło finansowania: Programy narodowe, fundusze europejskie i zagraniczne, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2019-2020

 

66. Stołówka ze świeżymi posiłkami w każdej szkole i świetlica w każdej podstawówce

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców, odpowiednie odżywianie dzieci i młodzieży szkolnej, zwiększenie liczby miejsc pracy

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

67. Pozyskanie nowych miast partnerskich, w tym w celu organizacji wymian i staży szkolnych i studenckich (m.in. Hiszpania, Francja, Skandynawia)

Cel: Lepsza oferta edukacyjna, zatrzymanie zdolnej młodzieży w mieście, wyrównanie szans edukacyjnych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021-2022

 

68. Ustanowienie Liceum Akademickiego i Technikum Akademickiego (dla najzdolniejszej młodzieży, z ofertą zajęć prowadzonych przez naukowców i praktyków), podniesienie i wyrównanie poziomu nauczania miejskich placówek oświatowych, dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy

Cel: Lepsza oferta edukacyjna, zatrzymanie zdolnej młodzieży w mieście, wyrównanie szans edukacyjnych

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023

 

69. Dążenie do ulokowania w Zabrzu wydziału języków obcych uczelni wyższej

Cel: Lepsza oferta edukacyjna, zatrzymanie zdolnej młodzieży w mieście, zwiększenie liczby miejsc pracy

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze