Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział VI:

Zielone miasto w kontakcie z naturą

 

54. Zadbanie o istniejące parki miejskie i skwery - odbudowa i rozbudowa zaniedbanych terenów rekreacyjnych, więcej ławek, oświetlenie, bieżące usuwanie śmieci i naprawa infrastruktury; usunięcie zalegającego zaśmiecenia i dzikich wysypisk

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

55. Wybiegi dla psów przy każdym parku i osiedlu

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, poprawa jakości życia zwierząt domowych i ich właścicieli

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2021

 

56. Wprowadzenie koszy na psie odchody z workami i uchwytami do ich higienicznego zbierania - dla świadomych i odpowiedzialnych właścicieli czworonogów

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, poprawa jakości życia zwierząt domowych

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

57. Bezpieczna Zieleń - wyposażenie Zarządu Zieleni Miejskiej w sprzęt i środki przeciw kleszczom i komarom, a także do zbierania psich odchodów i dezynfekcji trawników (Miasto posprząta po psach, po których nie zrobili tego ich właściciele!)

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

Wzorzec: Niemcy

 

58. Automatyczne wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego w każdym parku miejskim (badminton, frisbee, dezynfekowane koce itp.)

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

59. Dotacje do opieki weterynaryjnej dla zwierząt adoptowanych ze schroniska

Cel: Walka z bezdomnością zwierząt, poprawa jakości życia zwierząt domowych, zmniejszenie przepełnienia schronisk

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

60. Oczyszczenie i rewitalizacja rzek i zbiorników wodnych

Cel: Przyjazna przestrzeń, ochrona środowiska, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2022

 

61. Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie porzucania odpadów komunalnych i budowlanych w parkach, na ulicach i skwerach miejskich poprzez monitoring terenów zagrożonych oraz podniesie kar za zaśmiecanie

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, ochrona wód powierzchniowych i gruntowych, dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

62. Zniesienie opłat za dzierżawę terenu pod śmietniki dla gospodarstw, wspólnot i spółdzielni segregujących odpady

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, ochrona wód powierzchniowych i gruntowych, tańsze życie

Źródło finansowania: Brak kosztów

Termin: 2021

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze