Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział V:

Wygodny transport

 

33. (D)oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych kierunkowymi reflektorami LED

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie liczby wypadków

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2021

 

34. Tania komunikacja miejska - stopniowe obniżanie cen biletów dla mieszkańców Zabrza, wywieranie wpływu na władze Metropolii w celu dążenia do stopniowego wprowadzenia darmowej komunikacji

Cel: Przystępny i wygodny transport publiczny, eliminacja korków, zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców, poprawa jakości powierza (ograniczenie emisji spalin)

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2022

Wzorzec: Tallin, Żory, Nysa, Lubin

 

35. Metoda małych kroków ("wersji light") w podejściu do budowania nowych dróg - tzn. nie budować wszędzie szerokich alei szybkiego ruchu, ale na początek jedną jezdnię po jednym pasie w każdą stronę z pozostawieniem wolnego miejsca na poszerzenie, a kiedy w przyszłości wygospodarowany zostanie dodatkowy budżet, to będzie można dobudować obok drugą jezdnię lub poszerzyć istniejącą drogę

Cel: Przystępny, wygodny i szybki transport publiczny, eliminacja korków, usprawnienie ruchu drogowego, zrównoważony budżet miasta, szybsza budowa najpotrzebniejszych dróg

Źródło finansowania: Brak kosztów

Termin: 2019

Wzorzec: Szwecja

 

36. Odkorkowanie centrum - zachodnia i wschodnia obwodnica centrum: połączenie Piłsudskiego z Winklera i Szkubacza oraz Rymera z Makoszowską i Hagera wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową (to ostatnie wyprowadzi ruch śmieciarek z ulic Zandki, zapewniając objazd do składowiska)

Cel: Eliminacja korków, komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami, rozwój infrastruktury rowerowej, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023 (rozpoczęcie prodecury)

 

37. Remont trudno przejezdnych ulic lokalnych (m.in. na Osiedlu Wyzwolenia)

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost jakości życia mieszkańców, komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2022

 

38. Równe Ulice – wyrównanie nawierzchni ulic, m.in. na de Gaulle’a, Piłsudskiego, Sobieskiego, Reymonta

Cel: Komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2022

 

39. Przegląd ograniczeń prędkości na terenie całego miasta i dostosowanie każdego odcinka do jego parametrów

Cel: Komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2019

 

40. Rowerowe Zabrze – szybka rozbudowa spójnej sieci pełnowymiarowych, bezpiecznych dróg dla rowerów, w tym na zamkniętych szlakach/nasypach kolejowych; kontrapasy rowerowe na ulicach jednokierunkowych (pozwalające na ich wykorzystywanie przez rowerzystów w obu kierunkach)

Cel: Rozwój infrastruktury rowerowej, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022

Wzorzec: Kopenhaga, Amsterdam, Trójmiasto

 

41. Rozbudowa sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i jej integracja z sąsiednimi miejscowościami

Cel: Rozwój infrastruktury rowerowej, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

42. Strefa Bez Korków - wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ruchem drogowym (zielona fala, bieżące monitorowanie ruchu, elastyczny czas przejazdu na światłach)

Cel: Eliminacja korków, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022

Wzorzec: Gliwice

 

43. Dokończenie budowy strategicznych łączników z autostradami i drogami krajowymi (Nowopaderewskiego i Nowokorfantego) wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową

Cel: Eliminacja korków, komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami, rozwój infrastruktury rowerowej, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023 (rozpoczęcie prodecury)

 

44. Uzupełnienie brakujących połączeń drogowych dla ruchu lokalnego (m.in. droga Biskupice-Zaborze) wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową

Cel: Eliminacja korków, komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami, rozwój infrastruktury rowerowej, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023 (rozpoczęcie prodecury)

 

45. Wytyczenie brakujących, dobrze oznaczonych i oświetlonych przejść dla pieszych przy szkołach i na uczęszczanych trasach dojścia dzieci do/ze szkoły

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie liczby wypadków

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

46. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum, na osiedlach i przy skupiskach budynków mieszkalnych (bezpłatnych dla zabrzan)

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

47. Doprowadzenie do skierowania na trasy w Zabrzu jak największej ilości nowych autobusów elektrycznych z klimatyzacją

Cel: Poprawa jakości powierza (ograniczenie emisji spalin), przystępny i wygodny transport publiczny

Źródło finansowania: Budżet Metropolii, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

48. Ulokowanie nowych przystanków autobusowych przy terenach zamieszkanych wykluczonych komunikacyjnie (położonych obecnie z dala od linii transportu publicznego)

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2022

 

49. Zintegrowanie sieci przystanków autobusowych i rozkładu jazdy z potrzebami uczniów, studentów i pracowników

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

50. Zintegrowany Dworzec Centralny pozwalający na łączenie wszystkich typów transportu oraz mniejsze Centra Przesiadkowe w kilku punktach strategicznych (przy pętlach tramwajowych, nowych przystankach kolejowych, niektórych węzłach głównych tras samochodowych) - pozwalające dostęp do wygodnej i szybkiej komunikacji zbiorowej, umożliwiającej dojazd do miejsc pracy, nauki czy rekreacji

Cel: Przystępny, wygodny i szybki transport publiczny, eliminacja korków, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2023

 

51. Zwiększenie oferty komunikacji publicznej w późnych godzinach wieczornych

Cel: Przystępny i wygodny transport publiczny, ożywienie przestrzeni centralnych, usprawnienie ruchu drogowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

52. Starania o przywrócenie regularnego pasażerskiego ruchu kolejowego na istniejących szlakach oraz rozwój Szybkiej Kolei Metropolitalnej

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, przystępny, wygodny i szybki transport publiczny

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2023

Wzorzec: Wiedeń, Lipsk, Berlin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław

 

53. Kontrola techniczna i poprawa stanu przejazdów kolejowych i wiaduktów

Cel: Komfort i bezpieczeństwo jazdy ulicami

Źródło finansowania: Budżet bieżący, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2019

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze