Kim jest nasz kandydat na prezydenta Zabrza?

 

Kamil Żbikowski. Z wykształcenia jest prawnikiem, posiada dodatkowo wyższe wykształcenie ekonomiczne, studiował również historię i nauki polityczne w ramach indywidualnych studiów humanistycznych. Zawodowo zarządza dużymi projektami międzynarodowymi. Płynnie komunikuje się w języku angielskim i hiszpańskim, zna również język francuski.

 

W wyborach na prezydenta Zabrza w 2018 roku osiągnął w pierwszej turze świetny wynik 15,5% głosów, co było trzecim najwyższym wynikiem! Niewiele zabrakło do udziału w drugiej turze. Został jednak radnym miasta, również z trzecim najwyższym wynikiem w całym Zabrzu!

 

Nasz program to nie pustosłowie, a nasz kandydat to nie osoba z przypadku. Spośród wszystkich kandydatów na prezydenta Zabrza to właśnie Kamil Żbikowski poświęcił najwięcej czasu i energii na wolontariat oraz niepłatną działalność społeczną na rzecz naszego miasta! Gwarantuje kierunek, jakość i sprawność zarządzania miastem, poparłszy to tysiącami godzin takiej działalności! To społecznik z krwi i kości, a zarazem zabrzanin od urodzenia! Takiej osoby potrzeba do prawdziwej przemiany Zabrza!

 

Mimo młodego wieku (32 lata) od wielu lat działa w lokalnych stowarzyszeniach i inicjatywach, w realnych akcjach, które chcą coś zmienić w naszym mieście, np. w kwestii jakości powietrza, bezpieczeństwa ruchu drogowego czy ochrony zabytków - np. Ratujemy Zabrzańskie Zabytki, Czyste Zabrze, Rowerowe Zabrze. Już udało mu się zmienić nasze miasto, bo to on zainicjował na czele oddolnej inicjatywy mieszkańców wdrożenie w Zabrzu budżetu partycypacyjnego! Jest niezależny od jakiejkolwiek partii politycznej i zawodowo nie jest uwikłany w strukturach miejskich. Ma wizję miasta na miarę XXI wieku i to on głównie tworzy program całego swojego ruchu. Rodowity zabrzanin. Pasjonuje go historia, funkcjonowanie i przyszłość Zabrza. W wolnym czasie prowadzi profil społecznościowy promujący różne zakątki i historię miasta pt. Miejsca w Zabrzu, o których nie miałeś pojęcia.

 

Byłby dla Zabrza idealnym prezydentem, który zrewolucjonizowałby sposób zarządzania miastem i skupiłby się na realnych problemach i wyzwaniach. Jemu się po prostu chce, ma pomysł i spójną wizję rozwoju Zabrza, jest świetnie przygotowany merytorycznie, a - co może najważniejsze - jest porządnym, uczciwym i rzetelnym człowiekiem.

Inicjatywy społeczne, które Kamil Żbikowski współtworzył lub w których uczestniczył:

⚜️ ochrona zabytków:
- stowarzyszenie Ratujemy Zabrzańskie Zabytki,
- stowarzyszenie Ratujmy Dwie Wieże
- projekt Stara Wieża
- projekt Śląski Szlak Wież Ciśnień (Śląskie Wieże)
- renowacja wagoników kopalnianych przy ul. Hagera/Kasprowicza w Zabrzu
- akcja "Zabytki szukają pracy"
- inicjatywa Stary Cmentarz w Zabrzu
- Kongres Ochrony Zabytków

🚲 rozwój infrastruktury rowerowej:
- stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa
- projekt Rowerowa Średnicówka
- grupa Rowerowe Zabrze
- projekt Woonerfy dla Silesii
- grupa Śląska Masa Krytyczna

💨 ochrona powietrza:
- Katowicki Alarm Smogowy (Czyste powietrze)
- Zabrzański Alarm Smogowy (do 2016 r.)
- inicjatywa Smog Stop Silesia
- inicjatywa Czyste Zabrze (od 2016 r.)
- Społeczny Sztab AntyKryzysowy ws. jakości powietrza w Zabrzu (2014)
- federacja Polski Alarm Smogowy (SmogLab)
- Protest Antysmrodowy przeciwko działalności FCC na Zandce

💢 popularyzacja Zabrza i jego historii:
- projekt Dawno temu w Zabrzu
- profil Historia Zabrza
- profil Miejsca w Zabrzu, o których nie miałeś pojęcia
- profil Typowy Zabrzanin
- grupa dyskusyjna Dzieje się w Zabrzu!

✌️demokracja lokalna:
- stowarzyszenie Lepsze Zabrze
- portal MamPrawoWiedziec.pl Zabrze
- inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Zabrza w sprawie wprowadzenia budżetu partycypacyjnego Budżet Obywatelski Dla Zabrza
- Referendum ws. odwołania prezydent Zabrza (2016)
- inicjatywa Miastotwórcy i grupa Miastotwórcy Zabrze
- profil Obserwator Zabrzański
- profil Patrzymy na ręce Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- inicjatywa Zabrze w Obronie Praworządności
- grupa Zmieniamy Zabrze

✍️ projekty inwestycyjne do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego:
- Rekuperator - maszyna na psie odchody zachęcająca właścicieli do sprzątania po psach (2015)
- Doświetlenie latarniami solarnymi LED przejść dla pieszych przez ulicę de Gaulle'a na skrzyżowaniu z ulicą Reymonta (2015)
- Rondo - wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżwoaniu ulic Wolności, Wandy i Brysza (2015)
- Oświecone pasy - doświetlenie latarniami solarnymi LED przejśd dla pieszych wzdłuż ulic de Gaulle'a i 3 Maja (2016)
- Świetlne Zabrze - zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne oświetlenie przejść dla pieszych latarniami LED w dzielnicy Centrum Południe (2018)
- Rowerowa średnicówka ― droga dla rowerów wzdłuż ulic Reymonta (2019)
- Świetlne Zabrze ― oświetlenie latarniami LED przejść dla pieszych wzdłuż ulic de Gaulle'a i 3 maja (bezpieczeństwo i energooszczędność) (2019)

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze