Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział IX:

Obrona mieszkańców

 

82. Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego

Cel: Wzrost bezpieczeństwa

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

83. Radny i urzędnik adwokatem mieszkańca (domniemanie dobrej woli mieszkańca w sprawach urzędowych, aktywne włączanie się w sporne sprawy urzędowe i interwencje w razie rażącej niesprawiedliwości)

Cel: Pomoc prawna dla mieszkańców, poprawa funkcjonowania samorządu, lepsza jakość usług publicznych

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

 

84. Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych

Cel: Pomoc prawna dla mieszkańców

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

85. Obrona praw mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (kontrola wysokości opłat i prawidłowości działania - w granicach dozwolonych przez ustawodawstwo)

Cel: Pomoc prawna dla mieszkańców

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2019

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze