Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział IV:

Funkcjonalna, dostępna i estetyczna przestrzeń

 

26. Bezpieczna, czysta, zadbana, przyjazna i atrakcyjna przestrzeń publiczna

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

27. Remont dziurawych chodników

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Budżet bieżący, fundusze europejskie, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

28. Przystosowanie wszystkich budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i o ograniczeniach ruchowych

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023

 

29. Place zabaw z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2021

 

30. Remont starej infrastruktury sanitarnej (łazienek) w placówkach oświatowych

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost bezpieczeństwa, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023

 

31. Program poprawy estetyki elewacji budynków, w szczególności obdrapanych ścian bocznych kamienic i bloków, organizacja cyklicznego festiwalu murali i sztuki miejskiej (zapewnienie artystom miejsc na ścianie, podkładu i farb)

Cel: Poprawa estetyki miasta, przyjazna przestrzeń, poprawa wizerunku miasta

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

32. Zadbanie o przywrócenie ładu urbanistycznego i zapobieżenie nietrafionym inwestycjom poprzez rzetelne opracowanie i uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - docelowo dla terenu całego miasta

Cel: Dostępna i przyjazna przestrzeń, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2022

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze