Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział III:

Ożywienie przestrzeni centralnych

 

20. Żywe Centrum Miasta - ożywienie przestrzeni centralnych, zapewniające atrakcyjną ofertę kulturalną, gastronomiczną i rekreacyjną konkurującą z największymi sąsiednimi miastami

Cel: Ożywienie przestrzeni centralnych, zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

Wzorzec: strategia wzorowana na francuskim programie “Action Coeur de Ville”, Gliwice, Katowice

 

21. Programy „Gastronomia z pomysłem”, „Lokal na kulturę”, „Lokal na aktywność społeczną”, „Lokalna szkoła językowa” – niskie czynsze w centralnych przestrzeniach (nie tylko ścisłe centrum, ale również punkty centralne największych dzielnic)

Cel: Ożywienie przestrzeni centralnych, zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

22. Wyznaczenie strefy bez obowiązywania ciszy nocnej (na terenie położonym centralnie, ale bez bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych, np. na placu przy Parku Hutniczym) z preferencjami dla działalności gastronomicznej i kulturalnej

Cel: Ożywienie przestrzeni centralnych, zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

 

23. Renowacja i wykorzystanie inwestycyjne obiektów zabytkowych

Cel: Ochrona dziedzictwa, efektywniejsze wykorzystanie zasobu nieruchomości, wzrost dochodów samorządu

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022

 

24. Remont i przywrócenie do życia kina Roma, w tym wyposażenie w nowoczesny system cyfrowy umożliwiający projekcje najnowszych produkcji filmowych, wykorzystanie funkcji kinoteatru (jako Sceny Kinowej Teatru Nowego), wprowadzenie kina do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, ścisła współpraca z Instytucją Filmową Silesia Film, (współ)organizacja festiwali kin narodowych z różnych stron świata

Cel: Ożywienie przestrzeni centralnych, zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego, ochrona dziedzictwa

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

25. Renowacja i zagospodarowanie zabytkowych wież ciśnień, dawnych hoteli oraz innych symbolicznych dla miasta budowli

Cel: Ożywienie przestrzeni centralnych, zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego, ochrona dziedzictwa

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze