Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział II:

Tańsze życie i mieszkania

 

11. Obniżenie cen za wodę bieżącą i ścieki o 20%, co w skali roku przełoży się na kilkaset zł oszczędności dla gospodarstwa domowego!

Cel: Tańsze życie

Źródło finansowania: Budżet bieżący, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

Wzorzec: Gliwice

Miernik: Cena wody niższa o 20% w stosunku do roku 2018 

 

12. Strategia zahamowania zjawiska szybkiego wyludniania się Zabrza i łagodzenia jego skutków

Cel: Powstrzymanie spadku dochodów samorządu, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

13. Zapewnienie większej dostępności do sieci ciepłowniczej, ciepłej bieżącej wody i kanalizacji, wyposażenie wszystkich lokali komunalnych w osobne toalety/łazienki

Cel: Wzrost jakości życia, wygodne i bezpieczne ogrzewanie, poprawa jakości powietrza

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2023

 

14. Remont zaniedbanych mieszkań komunalnych i pustostanów, oferta taniego najmu w systemie “Remontuj i Mieszkaj”

Cel: Łatwiejszy dostęp mieszkańców do mieszkań, tańsze życie, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022   

 

15. Powiększenie zasobu, zróżnicowanie oferty i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego, w szczególności dla osób o niskich dochodach

Cel: Łatwiejszy dostęp mieszkańców do mieszkań

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2022

 

16. Stopniowa sprzedaż mieszkań komunalnych obecnym lokatorom

Cel: Łatwiejszy dostęp mieszkańców do mieszkań, tańsze życie, efektywniejsze wykorzystanie zasobu lokalowego, zwiększenie dochodów samorządu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków własnych

Źródło finansowania: Brak kosztów

Termin: 2022

 

17. Ulgi czynszowe dla osób o niskich dochodach samotnych lub samotnie wychowujących dzieci

Cel: Tańsze życie, zmniejszenie rozwarstwienia majątkowego

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2021

 

18. Zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w publicznych przedszkolach i żłobkach

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, tańsze życie

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, budżet bieżący

Termin: 2020

 

19. Zniesienie opłat targowych dla handlarzy świeżymi lub niskoprzetworzonymi produktami spożywczymi, mały targ lub bazar warzywno-owocowy w każdej dzielnicy

Cel: Wygodniejsze i tańsze życie, obniżka cen żywności, dostęp do świeżej żywności, wzrost przedsiębiorczości

Źródło finansowania: Budżet bieżący

Termin: 2020

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze