Lepsze Zabrze - najlepszy program dla Zabrza

 

Rozdział I:

Zdrowie, czyste powietrze i tańsza energia

 

1. Koniec ze smogiem - walka o czyste powietrze i jak najszybsze znaczne zniwelowanie problemu smogu poprzez udoskonalone programy wymiany instalacji grzewczych (pieców) - nie tylko dla zabudowań jednorodzinnych, ale również dla mieszkańców kamienic i innych typów budynków mieszkalnych; rozwiązanie problemu pylenia wtórnego poprzez częstsze mycie nawierzchni ulic; w perspektywie wieloletniej Zabrze liderem poprawy czystości powietrza w regionie

Cel: Poprawa jakości powietrza, wygodne i bezpieczne ogrzewanie, wzrost jakości życia mieszkańców, wzrost średniej długości życia

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020 (wdrożenie programów)

Wzorzec: Kraków, duże miasta zachodnioeuropejskie

 

2. Szybka eliminacja problemu odoru śmieci z instalacji przetwarzania odpadów na Zandce (wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi i administracyjnymi, w trybie sztabu antykryzysowego) - wymuszenie niezwłocznej modernizacji i hermetyzacji zakładu w celu zniwelowania odoru, a w razie nieskuteczności środków lub braku współpracy inwestora - likwidacja tej instalacji w jak najszybszym czasie

Cel: Poprawa jakości powietrza, eliminacja uciążliwości, poprawa wizerunku miasta

Źródło finansowania: Budżet bieżący, fundusze europejskie

Termin: 2018

 

3. Bezwzględna walka ze spaleniem w piecach odpadów i innych substancji zakazanych, przesunięcie wykorzystania Straży Miejskiej z drogownictwa do kontroli pieców, wykorzystanie dronów i dodatkowych czujników, bezwzględne egzekwowanie ustawowych kar dla trucicieli

Cel: Poprawa jakości powietrza, wygodne i bezpieczne ogrzewanie

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2018

 

4. Rozbudowa i wsparcie systemu dotacji i pożyczek preferencyjnych oraz bezpłatnego doradztwa na przydomowe instalacje odzyskujące energię odnawialną (dla istniejących i nowych budynków - pojedynczych oraz w ramach wspólnot i spółdzielni; zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców), w tym na: energetykę słoneczną, wiatrową i geotermalną, przydomowe oczyszczalnie ścieków, budownictwo pasywne i energooszczędne, termomodernizację; w perspektywie wieloletniej Zabrze liderem wykorzystania energii odnawialnej w regionie

Cel: Poprawa jakości powietrza, wzrost jakości życia mieszkańców, rozwój technologiczny, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, wygodne i bezpieczne ogrzewanie, tańsze życie (spadek cen energii)

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

5. Stworzenie miejskiej sieci mierników jakości powietrza

Cel: Poprawa jakości powietrza, wzrost świadomości ekologicznej

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

6. Dopłaty do zakupu paliwa grzewczego lepszej jakości dla osób o niskich dochodach, z zakazem odsprzedaży

Cel: Poprawa jakości powietrza, tańsze życie, wzrost jakości życia mieszkańców

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2020

 

7. Rozwój elektromobilności - doprowadzenie do powstania na terenie Zabrza stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, instalacji ładowania autobusów elektrycznych oraz małych przyosiedlowych parkingów dla samochodów elektrycznych

Cel: Poprawa jakości powietrza, rozwój technologiczny, wzrost jakości życia mieszkańców, przystępny, wygodny i szybki transport publiczny

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe, oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych

Termin: 2023

 

8. Stopniowe wprowadzanie stref czystego transportu, w pierwszej kolejności dotyczących samochodów ciężarowych

Cel: Poprawa jakości powietrza, rozwój technologiczny, wzrost jakości życia mieszkańców, przystępny, wygodny i szybki transport publiczny

Źródło finansowania: Fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2022

 

9. Przywrócenie drugiego, centralnie położonego, całodobowego punktu opieki lekarskiej, uruchomienie programu szczepień ochronnych (m.in. przeciw HPV) oraz uzupełnienie luk w systemie ochrony zdrowia przez zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów

Cel: Skuteczna, szybka i niezawodna pomoc medyczna

Źródło finansowania: Oszczędności wynikłe z realizacji celów oszczędnościowych, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2020

 

10. Doposażenie pogotowia ratunkowego w dodatkowy sprzęt, w tym kolejne karetki

Cel: Skuteczna, szybka i niezawodna pomoc medyczna, skrócenie czasu oczekiwania na przyjazd karetki w sytuacjach zagrożenia życia

Źródło finansowania: Rezygnacja z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim, fundusze europejskie i zagraniczne, programy narodowe

Termin: 2019

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze